۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

ابلاغیه کمیته ملی اخلاق در خصوص رفع ابهام مصوبات کمیته ملی اخلاق

بخشنامه ثبت کارآزمایی های بالینی

دستورالعمل  نحوه ی اخذ هزينه جهت بررسي و تصويب طرح نامه هاي پژوهشي

دستورالعمل اجراي طرح ها و پايان نامه هاي چند مرکزي

دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی

دستورالعمل استفاده از اطلاعات و داده هاي  سلامت گردآوری شده 

دستورالعمل تحقيقات در حوزه سلامت جنسي

دستورالعمل روش کار و شرح وظایف کارگروه کمیته اخلاق در پژوهش

راهنماي عمومي اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

سنجش رفتار حرفه ای گروه پایه

سنجش رفتار حرفه ای گروه بالینی