۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

کارگاه آشنایی با Chat GPT با حضور دکتر سیدمصطفی عربی / دکتر امید علیزاده