۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
کارگاه چالش های آموزشی در دوران کرونا و پسا کرونا

ارزشیابی هر برنامه از دیدگاه شرکت کنندگان در شناخت مسائل و نارسایی­های آن اهمیت بسزایی دارد و شناخت مشکلات اولین گام در رفع آنها است، اما این امر مهم حاصل نمی­شود مگر با دریافت نتایج صحیح و واقعی، لذا متمنی است با دقت نظر و بذل توجه به سؤالات زیر پاسخ دهید.

برنامه در یادآوری "اطلاعات صحیح قبلی" چگونه بود؟ : *
ارائه " مطالب جدید علمی" در برنامه چگونه بود؟ : *
آیا محتوای برنامه با " نیازهای شغلی" شما متناسب بود؟ : *
آیا"زمان" اختصاص یافته به سخنرانیها با توجه به "موضوع آنها" متناسب بود؟ : *
آیا امکان "مشارکت فراگیران" در بحث ها وجود داشت؟ : *
آیا اطلاع رسانی برنامه "مناسب " بود؟ : *
انتخاب "زمان برگزاری" برنامه چگونه بود؟ : *
لطفاً نکات مثبت برنامه را ذکر بفرمایید. : *
 
لطفاً نکات منفی برنامه را ذکر بفرمایید. : *
 
چه موضوعاتی را برای برنامه های آینده پیشنهاد می کنید؟ (با ذکر عناوین مطالب). : *
 
نام و نام خانوادگی سخنران : *
 
موضوع سخنرانی : *
 
تسلط علمی : *


بیان شیوا و روان : *


تناسب محتوای سخنرانی با موضوع برنامه : *


ارائه خلاصه و نتیجه گیری : *


کاربرد مطالب با امکانات موجود در کشور : *


امتیاز : *
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *