۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

 

دکتر عاطفه احمدی

درجه علمی: دکتری                                                                     

مرتبه علمی: استادیار

تلفن

03431325196

فاکس

03431325218

پست الکترونیک

atefeahmadi59@gmail.com

 

اعضای کمیته

 

خانم فرشته محسنی

اعضای شورای مرکزی

هانیه تاج الدینی

دکتر سلطانی

دبیر اول

خانم لاله تاج الدینی

دبیردوم

هانیه تاج الدینی

مسئول واحد روابط عمومی

فاطمه سعیدی پاریزی

مسئول واحد نشریه

فرشته محسنی

مسئول واحد کارگاهها