۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
ثبت آثار مسابقه دل نوشته نویسی پرستاران و دانشجویان

باسلام و ادب

 

لطفا در صورتیکه پرستار شاغل در یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستید گزینه مربوطه ذیل را انتخاب کنید.

و در صورتیکه دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رازی هستید گزینه مربوطه ذیل را انتخاب کنید.

 

توجه مهم : " آثار دریافتی فقط با محوریت پرستاری به مرحله داوری ارسال می شوند."

 

توجه : مهلت ارسال آثار 4 آذر ماه 1401

 

توجه : همه کادر پرستاری بیمارستان های علوم پزشکی کرمان و همه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی رازی می توانند شرکت کنند.

 

 

 

کادر پرستاری هستم.

 

دانشجو هستم.

 

تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *