۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ جمعه ۸ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۵ دي   

 

دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری  

                        

دوره دکتری تخصصی (Ph.D) پرستاری بالاترین مقطع تحصیلی این رشته است. دانش آموختگان این دوره می توانند به عنوان اعضاء هیئت علمی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور انجام وظیفه نمایند.

 

تاریخچه رشته

 

با گذشت قریب به یک قرن از تاریخ پرستاری و حدود 40 سال از پرستاری نوین، تقویت بنیه علمی، عملی و بدنة کارگزاران حرفه پرستاری به عنوان یکی از شاخه های علمی و حرفه ای گروه پزشکی ضرورت می یابد. این امر با ارتقاء دائمی و گسترش و تعمیق مرزهای علم و تربیت نیروهای متخصص در این رشته، به ویژه وجود برنامه دکتری تخصصی  پرستاری میسر می گردد.

با نگاهی به تاریخ و مستندات موجود می توان گفت موضوع تاسیس دکتری تخصصی پرستاری اولین بار با گشایش مرکز پزشکی ایران در یکصد و سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی مورخ 54/6/5 مطرخ گردید. لیکن تلاش برای تهیه برنامه دکتری و تصویب آن در سال های 1360 توسط ریاست محترم شاخه تخصصی رشته پرستاری شورای عالی برنامه ریزی صورت گرفت. برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی پرستاری (که توسط کمیته تخصصی پرستاری گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی تهیه و تائید شده بود)، در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ 73/7/17 به تصویب رسید.

 

 ارزشها و بارورها (Values)(فلسفه برنامه)

 

پرستاری که از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی، هر فرد با همه ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و به عنوان موجودی منحصر، سروکار دارد، و از سویی دیگر براساس نظام ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه، ملزم به رعایت حقوق انسان ها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، بایستی از راه پژوهش های بنیادی، کاربردی کیفی و تقویت مطالعات نظری با رویکردی جامع و جامعه نگر و ایجاد تفکر آموزش مداوم و تعامل با سایر شاخه های دانش (دیدگاه بین رشته ای) در دوره های دکتری در تحقق این رویکرد فلسفی بکوشد. دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی پرستاری به مشابه راهبرد شناسان این شاخه علمی و حرفه ای، در اعتلاء سلامت جامعه ایفای نقش خواهند کرد. این امر موجب افزایش انگیزه کارگزاران پرستاری و ارتقاء ارائه خدمات حرفه ای خواهد شد.

 

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی (Mission)

 

ارتقاء علم و مهارت حرفه ای کارگزاران خدمات پرستاری و در نتیجه ارتقاء استانداردهای ملی سلامت، غنی سازی دائمی اعضاء هیئت علمی، تولید علم، انتقال فن آوری، افزایش تعامل علمی در سطح ملی و بین المللی، ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش مندی، از ماموریت های عمده تاسیس دوره دکتری است.

 

چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی (Vision)

 

مشارکت راهبردی در تولید و گسترش پژوهش های بنیادی و کاربردی، ارتقاء استانداردهای ملی و سازواری با استانداردهای جهانی آموزش پرستاری، بسترسازی برای جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور و جلب و جذب دانشجو از کشورهای منطقه.

 

 اهداف کلی رشته (Aims)

 

اهداف کلی برنامه دوره دکتری تخصصی پرستاری عبارتند از:

 

 •  تربیت مدرسین با صلاحیت آموزشی و پژوهشی

 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاههای کشور

 • نیل به خودکفائی حرفه ای

 

نقش های دانش آموختگان در برنامه آموزشی (Role definition)

 

دانش آموختگان این دوره ضمن رفع کمبود کمی و کیفی نیروی انسانی، قادر خواهند بود دوره های آموزشی را برنامه ریزی و اداره نموده و به پژوهش در زمینه های آموزش، خدمات و مدیریت در پرستاری بپردازند. همچنین دانش آموختگان قادر خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجزیه و تحلیل کرده و راه حلهای مناسب ارائه نمایند.

 

وظایف حرفه ای دانش آموختگان (Task Analysis)

 

 • تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در رشته پرستاری با استفاده از روش های نوین

 • مشاور و مجری تحقیقات براساس نیاز جامعه و انتشار نتایج تحقیق

 • انجام برنامه ریزی آموزشی

 • مشارکت در برنامه ریزی های تخصصی و حرفه ای

 

استراتژی های اجرایی برنامه آموزشی

 

 • ارائه دروس به صورت دانشجو محوری

 • ارائه دروس به روش حل مسئله

 • ارائه دروس به روش بحث گروهی

 • ارائه دروس با تقویت تفکر اقتصادی

 • موظف کردن دانشجویان به نگارش یافته های علمی و پژوهشی در رابطه با هر درس

 

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

 

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها و گرایش های مربوط و دارا بودن سایر شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.