۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۲۱ بهمن   

 

کلیات شیوه نامه برگزاری آزمون برخط

آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین    

دستورالعمل اجرایی آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

آیین نامه دانشجویان

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته     

آیین نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر  

آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد

توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان           

شیوه نامه اجرایی آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرآیندهای آموزشی

راهنمای آزمون کوتاه بالینی

معرفی مرکز مهارت بالینی و قوانین و مقررات آن

آیین نامه آموزش تلفیقی

همسان سازی آموزشی