۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۴ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر   

 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 1403-1402  

واحدهای نیمسال دوم مامایی 1402-1401 

واحدهای نیمسال دوم پرستاری 1402-1401 

واحدهای نیمسال دوم فوریت های پزشکی 1402-1401 

برنامه کلاسی پرستاری نیمسال اول 1403-1402     

برنامه کلاسی مامایی نیمسال اول 1403-1402  

برنامه کلاسی فوریت های پیش بیمارستانی نیمسال اول 1403-1402 

برنامه کارآموزی مامایی نیمسال اول 1403-1402  

برنامه کارآموزی پرستاری 1401 نیمسال اول 1403-1402 

برنامه کارآموزی پرستاری 1400 نیمسال اول 1403-1402 

برنامه اینترشیپ پرستاری 99 نیمسال اول 1403-1402 

برنامه کارآموزی فوریت های پیش بیمارستانی 1401 نیمسال اول 1403-1402 

برنامه امتحانی نیمسال اول 1403-1402 

برنامه امتحانی نیمسال اول 1403-1402 (جدید الورود)

کارگاه آموزشی