۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1402-1401 

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

 

شنبه

 

کارآموزی

 

کلاس دکتری

 

یکشنبه

 

کارآموزی

کلاس دکتری

کلاس دکتری

 

دوشنبه

 

کارآموزی

کلاس دکتری

کلاس دکتری

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

کارشناس مجله تحقیقات کیفی در سلامت