۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

 

ظرفیت پذیرش پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

ردیف

اساتید

ظرفیت

ردیف اساتید ظرفیت

 

پرستاری

 

1

دکتر بتول تیرگری

1

9

دکتر پروین منگلیان 2

2

دکتر عصمت نوحی

1

10

دکتر ندا اسدی 0

3

دکتر رقیه مهدی پور

1

11

دکتر فریده رزبان 4

4

دکتر سکینه سبزواری

1

12

دکتر جمیله فرخزادیان 2

5

دکتر ام سلیمه رودی

4

13

دکتر زهره خشنود 0

6

دکتر بهناز باقریان

0

14

دکتر صدیقه خدابنده 1

7

دکتر منیرالسادات نعمت الهی

1

15

خانم گلناز فروغ عامری 1

8

دکتر مه لقا دهقان

4

16

خانم سکینه میری 1

 

مامایی

 

1

دکتر فیروزه میرزایی

2

3

دکتر معصومه غضنفرپور

1

2

دکتر عاطفه احمدی

3

4

خانم کتایون علیدوستی

1

 

 

 

ظرفیت پذیرش پایان نامه دکتری

 

ردیف

اساتید

ظرفیت

ردیف اساتید ظرفیت

1

دکتر بهناز باقریان 1

7

دکتر رقیه مهدی پور

1

2

دکتر بتول تيرگري 0

8

دکتر منیره السادات نعمت الهی

1

3

دکتر مه لقا دهقان 1

9

دکتر عصمت نوحی

0

4

دکتر سكينه سبزواري 1

10

دکتر ام سلیمه رودی

2

5

دکتر جمیله فرخ زادیان 0

11

دکتر صدیقه خدابنده

2

6

دکتر پروین منگلیان 1

12

دکتر زهره خشنود

2