۱۴۰۲ جمعه ۱۷ آذر

 

 

ظرفیت پذیرش پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

ردیف

اساتید

ظرفیت

ردیف اساتید ظرفیت

 

پرستاری

 

1

دکتر بتول تیرگری

1

9

دکتر پروین منگلیان 2

2

دکتر عصمت نوحی

3

10

دکتر ندا اسدی 1

3

دکتر رقیه مهدی پور

1

11

دکتر فریده رزبان 2

4

دکتر سکینه سبزواری

2

12

دکتر جمیله فرخزادیان 2

5

دکتر ام سلیمه رودی

2

13

دکتر زهره خشنود 1

6

دکتر بهناز باقریان

1

14

دکتر صدیقه خدابنده 2

7

دکتر منیرالسادات نعمت الهی

1

15

خانم گلناز فروغ عامری 0

8

دکتر مه لقا دهقان

2

16

خانم سکینه میری 1

 

مامایی

 

1

دکتر فیروزه میرزایی

3

3

دکتر معصومه غضنفرپور

1

2

دکتر عاطفه احمدی

1

4

خانم کتایون علیدوستی

2

 

 

 

ظرفیت پذیرش پایان نامه دکتری

 

ردیف

اساتید

ظرفیت

ردیف

اساتید

ظرفیت

1

دکتر بهناز باقریان

1

8

دکتر رقیه مهدی پور

1

2

دکتر بتول تيرگري

1

9

دکتر منیره السادات نعمت الهی

1

3

دکتر مه لقا دهقان

1

10

دکتر عصمت نوحی

2

4

دکتر سكينه سبزواري

1

11

دکتر ام سلیمه رودی

2

5

دکتر جمیله فرخ زادیان

1

12

دکتر صدیقه خدابنده

2

6

دکتر پروین منگلیان

1

13

دکتر زهره خشنود

2

7

دکتر فریده رزبان

0

14

دکتر ندا اسدی

2