۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند

 

اخبار و اطلاعیه ها            

 

وبینار " آشنای با سامانه های نوپا "
۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
وبینار " آشنای با سامانه های نوپا "
وبینار " آشنای با سامانه های نوپا "
سومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
۱۴۰۲ شنبه ۲۷ آبان
سومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
سومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
کارگاه "اخلاق در پژوهش"
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر
کارگاه "اخلاق در پژوهش"
کارگاه "اخلاق در پژوهش"
کارگاه "نحوه انتخاب مجله و سابمیت مقاله"
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
کارگاه "نحوه انتخاب مجله و سابمیت مقاله"
کارگاه "نحوه انتخاب مجله و سابمیت مقاله"
کارگاه "پرستاری مبتنی برشواهد"
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
کارگاه "پرستاری مبتنی برشواهد"
کارگاه "پرستاری مبتنی برشواهد"
کارگاه "Systematic reviw"
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۴ مهر
کارگاه "Systematic reviw"
کارگاه "Systematic reviw"
کارگاه "سرچ در پایگاه های داده"
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۸ مهر
کارگاه "سرچ در پایگاه های داده"
کارگاه "سرچ در پایگاه های داده"
کارگاه "چگونگی ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT)"
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۸ مهر
کارگاه "چگونگی ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT)"
کارگاه "چگونگی ثبت کارآزمایی بالینی (IRCT)"
کارگاه "Endnot"
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۸ مهر
کارگاه "Endnot"
کارگاه "Endnot"
دومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ شهريور
دومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی
دومین رویداد پژوهشی دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی رازی